BeVigilant™ OraFusion™ Sistemi**

FDA tarafından Çığır Açan Cihaz Tanımlaması Verildi

BeVigilant™ OraFusion™ Sistemi** ABD'de Satışa Sunulmamaktadır

BeVigilant™ OraFusion™ Sistemi**, ağız kanseriyle ilişkili biyobelirteçlerin varlığını 15 dakika veya daha kısa sürede tanımlar.

BeVigilant™ OraFusion™ Sistemi, Kaset Açık

BeVigilant™ OraFusion™ Sistemi**

BeVigilant™ OraFusion™ Sistemi ile klinisyenler, oral kanserin erken tespitine yardımcı olmak için basit ve doğru* bir değerlendirme alabilir. Platform, bakım noktasında oral kanserle ilişkili düşük, orta veya yüksek risk düzeylerini bildiren yarı kantitatif bir sonuç sağlar. Diş hekimlerine ve hastalarına nasıl fayda sağladığını öğrenin:

BeVigilant™ OraFusion™ Testi Sonucu: Biyobelirteçler + Klinik Risk Faktörleri

Orta Riskli Uygulama Tablosu

BeVigilant™ OraFusion™ Sistemi** Nasıl Çalışır?

BeVigilant™ OraFusion™ Sistemi, oral kanser için potansiyel olarak risk altındaki hastaları değerlendiren ön saflardaki sağlık klinisyenleri için kullanımı kolay, doğru*, yarı kantitatif bir araçtır.
BeVigilant™ Reader, test verilerini yakalayan ve hastanın ziyareti sırasında sonuçları sağlayan gelişmiş bir immünokromatografi okuyucusudur.

Daha erken müdahale yoluyla sonuçları iyileştirmek için oluşturulan BeVigilant™ OraFusion™ Sistemi**

Onay İşareti Simgesi

DOĞRU*

Klinik risk faktörleri ile birlikte birden fazla biyomarkerin kullanılması doğru bir risk değerlendirmesi sağlar

Onay İşareti Simgesi

İNVAZİF OLMAYAN

Basit tükürük testi

Onay İşareti Simgesi

HIZLI

Sadece 15 dakika veya daha kısa sürede sonuç verir

BeVigilant™ OraFusion™ Sisteminin patenti beklemededir ve Amerika Birleşik Devletleri dışındaki belirli pazarlarda mevcuttur. Teknolojinin pazarınızdaki kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

BeVigilant OraFusion Sisteminin uygulamanız için uygun olup olmadığını keşfetmek için bir demo planlayın.

*Dosyadaki Klinik Veriler