Gizlilik Politikası

Vigilant Biosciences®, Inc. ("Vigilant", "biz" veya "bize") kişisel bilgilerinizin gizliliğini ve korunmasını çok ciddiye alır. adresinde bulunan Vigilant web sitesini ziyaret ederek https://vigilantbiosciences.com (“Web Sitesi”), bu Gizlilik Politikasında belirtilen uygulama ve politikaları kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Bu Gizlilik Politikası Neleri Kapsıyor

Bu Gizlilik Politikası, Vigilant'ın Web Sitesini ziyaret ettiğinizde ve kullandığınızda Vigilant'ın topladığı Kişisel Bilgileri ve Anonim Bilgileri nasıl kullandığını açıklar. Bu Gizlilik Politikası, Kişisel Bilgilerinizin Vigilant'ın sahip olmadığı veya kontrol etmediği üçüncü taraflarca veya Vigilant'ın kontrol etmediği veya yönetmediği kişiler tarafından kullanılması için geçerli değildir.

“Kişisel Bilgiler”, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız gibi kişisel olarak tanımlanabilecek hakkınızdaki bilgilerin yanı sıra yukarıda belirtilenlerle bağlantılı diğer kamuya açık olmayan bilgilerdir.

“Anonim Bilgiler” Kişisel Bilgilerinizle ilişkili veya bağlantılı olmayan bilgilerdir. Anonim Bilgiler bireysel kişilerin kimliğinin belirlenmesine izin vermez.

Vigilant, Web Sitesini ziyaret edenlerden Kişisel Bilgileri ve Anonim Bilgileri bu Gizlilik Politikasında açıklandığı şekilde toplar ve kullanır. Vigilant, Web Sitesinde toplanan tüm bilgilerin sahibidir.

WEB SİTESİNİ KULLANARAK VEYA WEB SİTESİ ÜZERİNDEN KİŞİSEL BİLGİLER GÖNDEREREK, BU GİZLİLİK POLİTİKASI'NIN KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ, KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINA GÖRE İŞLENMESİNİ AÇIKÇA ONAYLIYORSUNUZ VE BURADA BELİRTİLEN KULLANIM KOŞULLARINI KABUL EDİYORSUNUZ. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ, TOPLANDIĞI ÜLKENİN VEYA KİŞİSEL BİLGİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN YASALARIN ÜLKENİZDEKİ YASALARDAN DAHA AZ katı OLABİLECEĞİ DİĞER ÜLKELERDE (ABD DAHİL) VIGILANT TARAFINDAN İŞLENEBİLİR.

Vigilant'ın Topladığı Kişisel Bilgiler

Vigilant'ın sizden topladığı Kişisel Bilgiler, Vigilant'ın Web Sitesini ziyaret edenler hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olur. Vigilant, gönüllü olarak gönderdiğiniz aşağıdaki Kişisel Bilgileri toplar:

Vigilant hakkında bilgi almayı talep ettiğinizde Vigilant, e-postanızda bulunan veya Web Sitesindeki ilgili talep formuna girdiğiniz bilgileri ve Vigilant hakkında bilgi almakla ilgilendiğiniz gerçeğini toplayacaktır.
Bir e-posta göndererek Vigilant ile iletişime geçtiğinizde, Vigilant, Vigilant'a gönderdiğiniz ekler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, e-postanızda bulunan her türlü bilgiyi toplayacaktır.

Vigilant'a iş geçmişiniz, yayın listeleriniz veya Vigilant'a iş başvurusu yapmakla bağlantılı olarak Kişisel Bilgiler dahil diğer bilgiler hakkında bilgi gönderdiğinizde, bu bilgileri niteliklerinizi belirlemek amacıyla kullanabiliriz ve geçerliliğini doğrulamak için üçüncü taraflarla iletişime geçebiliriz.

Teknoloji Yoluyla Toplanan Kişisel Bilgiler

Web Sitesine gelen toplam ziyaretçi sayısını ve Web Sitesinin her bir sayfasına gelen ziyaretçi sayısını takip edebiliriz. Web Sitesini kullandığınızda, İnternet protokol (IP) adresiniz, tarayıcı türünüz ve işletim sisteminiz de dahil olmak üzere belirli bilgiler pasif olarak da toplanabilir. Web Sitesi, daha önce ziyaret etmiş olan kullanıcıları tanımlamak ve böylece kullanıcının geri döndüğünde tanınmasını sağlamak ve böylece Web Sitemizi ziyaret ederken zamandan tasarruf etmek için çerez teknolojisini kullanabilir. Çerez, kullanıcının sabit diskinde saklanan, kullanıcı hakkında bilgi içeren bir veri parçasıdır. Bir çerezin kullanımı hiçbir şekilde Web Sitesindeyken kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilgiyle bağlantılı değildir. Kullanıcı tarayıcıyı kapattığında çerez basitçe sonlandırılır. Bir kullanıcı çerezi reddederse bile Web Sitesini kullanmaya devam edebilir. Bir çerez Vigilant tarafından veya Vigilant veya Vigilant'ın lisans sahipleri veya ortaklarıyla çalışan satıcılar veya hizmet sağlayıcılar tarafından yerleştirilebilir.

Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Bilgiler

Vigilant üçüncü taraflardan sizin hakkınızda Kişisel Bilgiler alabilir. Vigilant, bu bilgileri Web Sitesi aracılığıyla sizden toplamış olduğu bilgilere ekleyebilir.

Vigilant'ın Topladığı Diğer Bilgilerin Kullanımı

Genel olarak Vigilant'a gönderdiğiniz Kişisel Bilgiler, Vigilant tarafından size talep ettiğiniz bilgileri, ürün bilgilerini sağlamak, Web Sitesini geliştirmek ve Web Sitesinin özelliklerini, performansını ve desteğini daha iyi uyarlamak ve size ek hizmetler sunmak için kullanılır. bilgi veya fırsatlar. Vigilant, bilgileri sizin için kişisel olarak tanımlanabilir kılan bilgileri (adınız gibi) hariç tutarak Kişisel Bilgilerden Anonim Bilgi kayıtları oluşturabilir. Vigilant, bu Anonim Bilgileri, Web Sitesini geliştirmek amacıyla kullanım kalıplarını analiz etmek de dahil olmak üzere herhangi bir amaç için kullanabilir. Vigilant, kendi takdirine bağlı olarak Anonim Bilgileri kullanma ve üçüncü taraflara ifşa etme hakkını saklı tutar.

Geri bildirim

Vigilant'a herhangi bir geri bildirimde bulunursanız, Vigilant bu geri bildirimi herhangi bir amaç için kullanabilir ve ifşa edebilir; ancak Vigilant bu tür geri bildirimleri Kişisel Bilgilerinizle ilişkilendirmeyecektir. Vigilant, bu tür geri bildirimlerde yer alan her türlü bilgiyi toplayacak ve sahiplenecek, ancak içindeki Kişisel Bilgileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak ele alacaktır.

Kişisel Bilgilerin Açıklanması

Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmediği sürece, Vigilant siz Vigilant'a bunu yapması için izin vermediğiniz sürece kişisel Bilgilerinizi üçüncü taraflarla takas etmez, kiralamaz veya paylaşmaz.

Vigilant, Kişisel Bilgilerinizi Web Sitesinin bazı hizmet ve özelliklerini sağlamak ve Vigilant'ın Web Sitesinin ziyaretçileriyle iletişim kurmasına yardımcı olmak için Vigilant adına veya onunla birlikte çalışan üçüncü taraf satıcılara veya hizmet sağlayıcılara sağlayabilir. Ancak bu satıcılar ve hizmet sağlayıcıların bu bilgileri paylaşmaya yönelik herhangi bir bağımsız hakkı yoktur (mahkeme celbi veya tutuklama emri gibi yasal bir gereklilik haricinde).

Vigilant, Kişisel Bilgilerinizin bir kısmını veya tamamını, ortak girişim ortakları da dahil olmak üzere Vigilant'ı kontrol eden, onun tarafından kontrol edilen veya onunla ortak kontrol altında olan mevcut veya gelecekteki herhangi bir şirketle paylaşabilir.

Vigilant'ın birleşme, başka bir şirket tarafından satın alınması veya varlıklarının tamamının veya bir kısmının satışı gibi bir iş geçişinden geçmesi halinde, Kişisel Bilgileriniz büyük olasılıkla devredilen varlıklar arasında yer alacaktır. Bu tür aktarımların gerçekleşebileceğini ve Vigilant'ı veya varlıklarını satın alan herhangi bir kişinin Kişisel Bilgilerinizi bu Gizlilik Politikasında belirtildiği şekilde kullanmaya devam edebileceğini kabul edersiniz. Herhangi bir halef kuruluş bu Gizlilik Politikasına tabi olacaktır. Yukarıdaki koşullar altında Vigilant'ın Kişisel Bilgilerinizi paylaşmasına izin veriyorsunuz.

Vigilant, iyi niyetle bu tür bir açıklamanın yasa ve düzenlemelere veya hükümet yetkililerine (güvenlik verilerinin Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi'ne rapor edilmesi gibi) uymak için gerekli olduğuna inanması halinde, Kişisel Bilgilerinizi ifşa edebilir. Vigilant veya Vigilant'ın, Web Sitesini ziyaret edenlerin veya diğer üçüncü tarafların haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak.

Kişisel Bilgilere İlişkin Seçimler

Vigilant, gerektiğinde Web Sitesi ve hizmetlerine, Kullanım Koşullarına veya Gizlilik Politikasına ilişkin herhangi bir güncelleme bildirimi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmetle ilgili duyuruları size gönderebilir. Promosyon niteliğinde olmayan bu iletişimlerden vazgeçemezsiniz ancak bu duyuruları almak istemiyorsanız, e-posta adresinizin Vigilant'ın veri tabanından silinmesini talep etme seçeneğiniz vardır. Vigilant hakkınızdaki bu bilgiyi sildiğinde, bu bilgiler aktif veritabanlarından silinecek ancak Vigilant'ın arşivlerinde kalabilir.

Vigilant'a sağladığınız Kişisel Bilgilerden herhangi birini, şu adresten Vigilant ile iletişime geçerek doğrudan iletişim bilgilerinizi güncelleyerek inceleyebilir ve düzeltebilirsiniz: info@VigilantBiosciences.com.

Diğer Sitelere Bağlantılar

Web Sitesi, Vigilant'ın sahibi olmadığı veya kontrol etmediği diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu tür bağlantıların sağlanması size kolaylık sağlamak içindir ve Vigilant'ın bu tür web sitelerini veya konumlarını veya bunların içeriğini onayladığı anlamına gelmez. Vigilant'ın bu tür diğer web sitelerinin gizlilik politikaları veya içerikleri üzerinde hiçbir kontrolü yoktur, incelemez ve bunlardan sorumlu değildir. Lütfen bu Gizlilik Politikasının şartlarının diğer web siteleri için geçerli olmadığını unutmayın.

Küçüklerin Gizliliği

Vigilant, Web Sitesini ziyaret eden 18 yaşın altındaki ziyaretçilerden kasıtlı olarak bilgi toplamaz veya saklamaz.

Güvenlik ve Gizlilik

Vigilant, çevrimiçi olarak topladığı bilgileri korumak ve güvenliğini sağlamak için ticari açıdan makul ve uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürleri uygulamaya koymuştur. Ancak Vigilant dahil hiçbir şirket Kişisel Bilgilerle ilişkili güvenlik risklerini tamamen ortadan kaldıramaz.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikası yaşayan bir belgedir ve Vigilant, herhangi bir zamanda bu belgeyi değiştirme hakkını saklı tutar. Vigilant, Vigilant'ın hangi Kişisel Bilgileri topladığını, Vigilant'ın bu bilgileri nasıl kullandığını ve eğer varsa, Vigilant'ın bu bilgileri hangi koşullar altında ifşa ettiğini bilmeniz için bu Gizlilik Politikasında, Web Sitesinde ve uygun gördüğü diğer yerlerde yaptığı her türlü önemli değişikliği yayınlayacaktır. . Vigilant, herhangi bir değişiklik olması durumunda bu Gizlilik Politikasını düzenli olarak incelemenizi tavsiye eder ve Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz, o sırada geçerli olan Gizlilik Politikasına tabi olacaktır.

Vigilant'la iletişime geçin

Bu Gizlilik Politikasıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen şu adresten Vigilant ile iletişime geçin: info@VigilantBiosciences.com.

Bu Gizlilik Politikası en son 15 Nisan 2020'de güncellendi.