Kullanım Koşulları

 https://vigilantbiosciences.com'a hoş geldiniz , Vigilant Biosciences®, Inc.'in web sitesi ("Vigilant", "biz" veya "bize"). Vigilant Web Sitesi (“Web Sitesi”) Vigilant ve ürünleri hakkında genel bilgi sağlamak üzere tasarlanmıştır ve Vigilant bu Web Sitesini İnternet topluluğuna bir hizmet olarak sürdürmektedir. Bu Web Sitesinde yer alan bilgiler yatırım veya tıbbi tavsiye sağlama amacı taşımamaktadır. Her ne kadar bunu yapma zorunluluğu olmasa da, Vigilant bu Kullanım Koşullarını zaman zaman bildirimde bulunmaksızın bu gönderiyi güncelleyerek değiştirebilir, bu nedenle lütfen güncellemeler için düzenli olarak tekrar kontrol edin. Bu Web Sitesine erişerek ve kullanarak, güncellenmiş Kullanım Koşullarına bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Vigilant Web Sitesine erişim ve bu Web Sitesinin kullanımı, bu Kullanım Koşullarına ve yürürlükteki tüm yasalara, tüzüklere ve/veya düzenlemelere tabidir. Bu nedenle, bu Web Sitesine erişiminiz veya bu Web Sitesini kullanmanız, bu Kullanım Koşullarını kabul ettiğinizi ve en az on sekiz (18) yaşında veya daha büyük olduğunuzu beyan ettiğinizi gösterir.

Web Sitemizin Kullanımı

Aşağıdaki yasaklı faaliyetlerden herhangi birine katılmamayı kabul edersiniz: (i) Web Sitesinin herhangi bir bölümünü, otomatik veya otomatik olmayan "kazıma" da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir ortamda kopyalamak, dağıtmak veya ifşa etmek; (ii) Vigilant sunucularına bir insanın makul olarak üretebileceğinden daha fazla istek mesajı gönderecek şekilde Web Sitesine erişmek için "robotlar", "örümcekler", "çevrimdışı okuyucular" vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir otomatik sistemi kullanmak. geleneksel bir çevrimiçi web tarayıcısını kullanarak aynı süre içinde; (iii) spam, zincirleme mektuplar veya diğer istenmeyen e-postaların iletilmesi; (iv) sistem bütünlüğüne veya güvenliğine müdahale etmeye, tehlikeye atmaya veya Web Sitesini çalıştıran sunuculara veya sunuculardan yapılan herhangi bir aktarımın şifresini çözmeye çalışmak; (v) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak altyapımıza makul olmayan veya orantısız derecede büyük bir yük getiren veya getirebilecek herhangi bir eylemde bulunmak; (vi) Web Sitesi aracılığıyla geçersiz veriler, virüsler, solucanlar veya diğer yazılım aracılarının yüklenmesi; (vii) Web Sitesinden kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin toplanması veya toplanması; (viii) Web Sitesindeki herhangi bir içeriğe, Web Sitesi tarafından sağlanan veya yetkilendirilenler dışında herhangi bir teknoloji veya araçla erişim; veya (ix) herhangi bir içeriğin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan veya Web Sitesinin veya içindeki içeriğin kullanımına sınırlama getiren özellikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Web Sitesine erişimi önlemek veya kısıtlamak için kullanabileceğimiz önlemlerin atlanması.

Vigilant, bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünü kendi kararımıza göre ihlal etmeniz de dahil olmak üzere, herhangi bir nedenle veya hiçbir neden olmaksızın, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin Web Sitesine erişiminizi kalıcı veya geçici olarak sonlandırabilir, askıya alabilir veya başka şekilde buna izin vermeyi reddedebilir.

Web Sitesinin tüm yönleri tamamen Vigilant'ın takdirine bağlı olarak değiştirilebilir veya ortadan kaldırılabilir. Vigilant, herhangi bir nedenle veya hiçbir neden olmaksızın, önceden bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın Web Sitesine erişimi veya Web Sitesinin işleyişini kesintiye uğratma hakkını saklı tutar. Vigilant'ın Web Sitesine erişimin veya Web Sitesinin işleyişinin kesintiye uğraması, gecikmesi veya gerçekleştirilememesi nedeniyle size karşı sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

Bu Web Sitesi, klinik araştırmaların sonuçları da dahil olmak üzere finansal hedeflere ve ürün geliştirme çabalarına ilişkin beklentiler de dahil olmak üzere riskler ve belirsizlikler içeren ileriye dönük beyanlar içerebilir. Vigilant'ın gerçek sonuçları ileriye dönük beyanlarda yer alan sonuçlardan önemli ölçüde farklı olabilir.

Bu Web Sitesinin kullanıcıları, burada açıklanan geliştirilmekte olan ürünün/ürünlerin herhangi bir düzenleyici kurum veya otorite tarafından güvenli veya etkili bulunmadığının ve klinik araştırmalar dışında herhangi bir kullanımın onaylanmadığının bilincinde olmalıdır. Bu Web Sitesinde sunulan bilgiler hiçbir şekilde doktorunuz veya sağlık hizmeti sağlayıcınız tarafından sağlanan tıbbi tavsiyelerin yerine geçecek veya bunların yerine geçecek şekilde yorumlanmamalı veya yorumlanmamalıdır. TEDAVİ SEÇENEKLERİNİZİ VE AKLINIZA GELEBİLECEK TÜM SORULARI DOKTORUNUZLA VEYA SAĞLIK KURUMUNUZLA GÖRÜŞMENİZ ÖNEMLİDİR.

Vigilant, bu Web Sitesinde sunulan bilgilere dayalı olarak herhangi bir eylem veya eylemsizlikten sorumlu tutulamaz ve bu Web Sitesinin tüm kullanıcıları, bu Web Sitesine ve bu Web Sitesinde sunulan tüm içeriğe erişimin ve kullanımın kullanıcıya ait olduğunu kabul eder. kendi riski.

Mülkiyet Haklarımız

Vigilant, bu Kullanım Koşullarına uygun olarak bu Web Sitesine erişmeniz ve bu Web Sitesini kullanmanız için size kişisel, münhasır olmayan, devredilemez bir lisans verir. Bu Web Sitesini kopyalayamaz veya bu Web Sitesini dağıtamaz, indiremez, değiştiremez, yeniden kullanamaz, yeniden yayınlayamaz veya başka bir şekilde istismar edemezsiniz. Ancak Vigilant, bu Web Sitesinde tarafımızdan yayınlanan belgeleri veya sayfaları, yalnızca ticari olmayan referans kullanımınız için kopyalamanıza izin verir, ancak yaptığınız herhangi bir kopyanın, burada yer alan tüm telif hakkı veya diğer mülkiyet bildirimlerini ve tüm sorumluluk reddi beyanlarını muhafaza etmesi koşuluyla. Bu Web Sitesinden başka herhangi bir web sitesine bağlantı verirseniz, bu sitelerde yer alan telif hakkı hükümlerine uymalısınız.

Yazılım, resimler, metinler, grafikler, resimler, logolar, patentler, ticari markalar, hizmet markaları, telif hakları, fotoğraflar, ses ve videolar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Web Sitesi ve burada yer alan veya aktarılan tüm materyaller ("İçerik") ve bununla ilgili tüm Fikri Mülkiyet Hakları (aşağıda tanımlandığı gibi), telif hakkıyla korunmaktadır ve Vigilant ile lisans verenlerinin münhasır mülkiyetindedir. Bu Kullanım Koşullarının amaçları doğrultusunda, "Fikri Mülkiyet Hakları" tüm patent hakları, telif hakkı hakları, maske çalışma hakları, manevi haklar, tanıtım hakları, ticari marka, ticari takdim şekli ve hizmet markası hakları, şerefiye, ticari sır hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları anlamına gelir. Şu anda var olabilecek veya bundan sonra ortaya çıkabilecek mülkiyet hakları ve bunlara yönelik tüm başvurular ve tesciller, yenilemeler ve uzatmalar, herhangi bir eyalet, ülke, bölge veya diğer yargı yetkisinin yasaları kapsamındadır. Vigilant adı ve logosu ve Web Sitesinde görünen tüm ürün adları, büyük harflerle veya ticari marka sembolüyle görünüp görünmediğine bakılmaksızın Vigilant'ın, onun lisans sahiplerinin, lisans verenlerinin veya diğer üçüncü tarafların ticari markalarıdır. Burada açıkça belirtilmediği sürece, bu Kullanım Koşullarındaki hiçbir şey, İçerikteki herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkı kapsamında veya kapsamında bir lisans oluşturmaz ve satmamayı, lisanslamamayı, kiralamamayı, değiştirmemeyi, dağıtmamayı, kopyalamamayı, çoğaltmamayı, iletmemeyi kabul edersiniz. Web Sitesinde erişilebilen herhangi bir materyali veya İçeriği kamuya açık olarak görüntülemek, kamuya açık olarak gerçekleştirmek, yayınlamak, uyarlamak, düzenlemek veya bunlardan türev çalışmalar oluşturmak veya bu tür materyalleri veya İçeriği, bu Kullanım Koşullarında açıkça izin verilmeyen herhangi bir amaç için kullanmak.

Bu Web Sitesi veya internet elektronik postası aracılığıyla Vigilant'a ilettiğiniz her türlü iletişim, tarafınızca gizli olmayan bir şekilde iletilir. Vigilant, bu tür iletişim veya materyali çoğaltma, yayınlama, yayınlama ve ilan etme dahil olmak üzere herhangi bir amaçla kullanmayacağına dair açık veya zımni hiçbir söz vermez. Açıklamanızın karşılıksız, talep edilmeden ve kısıtlama olmaksızın yapıldığını ve Vigilant'ı herhangi bir vekalet veya başka bir yükümlülük altına sokmayacağını ve size herhangi bir ek tazminat ödemeden bu iletişimi kullanmakta özgür olduğumuzu kabul edersiniz. Ayrıca, iletişiminizi kabul ederek, Vigilant'ın daha önce Vigilant tarafından bilinen, çalışanları tarafından geliştirilen veya sizin dışınızdaki kaynaklardan elde edilen benzer veya ilgili fikirleri kullanma hakkından feragat etmediğini kabul edersiniz.

Herhangi bir İçeriğin veya Fikri Mülkiyet Haklarının, burada izin verilen kapsam dışında kullanılması veya kötüye kullanılması açıkça yasaktır ve telif hakkı yasasını, ticari marka yasasını, iletişim düzenlemelerini ve tüzüklerini ve diğer yasa, yönetmelik ve/veya tüzükleri ihlal edebilir.

Güvenlik

Vigilant, bilgi ve iletişimleri kazara kaybolmaya ve yetkisiz erişime, kullanıma, değiştirilmeye veya ifşa edilmeye karşı korumak için tasarlanmış ticari açıdan makul teknik ve organizasyonel önlemleri uygulamaya koymuştur. Ancak, yetkisiz üçüncü tarafların bu tarafların önlemlerini hiçbir zaman boşa çıkaramayacağını veya bilgileri veya iletişimleri uygunsuz amaçlarla kullanamayacağını garanti edemeyiz. Herhangi bir bilgi veya iletişimi riski size ait olmak üzere sağladığınızı kabul edersiniz.

Üçüncü Taraf Bağlantıları

Bu Web Sitesindeki belirli bağlantılar, Vigilant'ın üzerinde hiçbir kontrolünün bulunmadığı, üçüncü taraflarca tutulan kaynaklara yönlendirmektedir. Bu nedenle, Vigilant başka herhangi bir web sitesinde sunulan herhangi bir ürün veya hizmetin içeriğini veya kullanımını rutin olarak taramaz, onaylamaz veya incelemez ve sorumlu değildir ve Vigilant, gerçeği kabul etmez, onaylamaz, görüş bildirmez veya herhangi bir beyanda bulunmaz. Bu kaynaklarda yer alan bilgilerin doğruluğu, yasallığı veya diğer yönleri.

Haberler ve Basın Bültenleri

Bu Web Sitesi, içeriği yalnızca söz konusu bilgi, haber, basın bülteni veya gönderi tarihi itibariyle doğru veya güncel olan bilgiler, haberler ve/veya basın bültenleri içerebilir. Vigilant, basın bültenleri kamuya açıklandıktan sonra güncellemez.

garanti yok

WEB SİTESİ “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE” SUNULMAKTADIR. WEB SİTESİNİ KULLANMANIN RİSKLERİ SİZE AİTTİR. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, WEB SİTESİ, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL OLMAMASI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN SAĞLANIR. SİZİN TARAFINIZDAN VIGILANT'TAN VEYA WEB SİTESİNDEN ALINAN SÖZLÜ VEYA YAZILI HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ, BURADA AÇIKÇA BELİRTİLMEYEN HERHANGİ BİR GARANTİ OLUŞTURMAZ. YUKARIDA BELİRTİLENLERİ SINIRLAMAKSIZIN, NE VIGILANT NE DE BAĞLI KURULUŞLARI, BAĞLI KURULUŞLARI, LİSANS VERENLERİ, LİSANS SAHİPLERİ, HALEFLERİ VEYA DEVRALANANLARI İÇERİĞİN DOĞRU, TAM, GÜNCEL, YARARLI, GÜVENİLİR VEYA DOĞRU OLDUĞUNU GARANTİ ETMEMEKTEDİR; WEB SİTESİNİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINI; WEB SİTESİNİN BELİRLİ BİR ZAMAN VE YERDE KESİNTİSİZ, HATASIZ VEYA GÜVENLİ OLACAĞINI; HER TÜRLÜ KUSUR VEYA HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNE; VEYA WEB SİTESİNİN VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLER İÇERMEDİĞİNİ. WEB SİTESİNİN KULLANIMI YOLUYLA İNDİRİLEN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR İÇERİK İNDİRİLMESİNİN RİSKLERİ SİZE AİTTİR VE BU İNDİRMEDEN KAYNAKLANAN BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZDEKİ HERHANGİ BİR HASARDAN VEYA VERİ KAYBI VEYA DİĞER KULLANIM KAYIPLARINDAN YALNIZCA SİZ SORUMLU OLACAKSINIZ.

VIGILANT, WEB SİTESİ VEYA HERHANGİ BİR KÖPRÜ BAĞLANTILI WEB SİTESİNDE VEYA HİZMET ÜZERİNDEN ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHIS TARAFINDAN REKLAM EDİLEN VEYA SUNULAN VEYA HERHANGİ BİR BANNER VEYA BAŞKA REKLAMDA ÖNE ÇIKAN HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMET İÇİN GARANTİ VERMEZ, ONAYLAMAZ, GARANTİ VEYA SORUMLULUK KABUL ETMEZ VE VIGILANT TARAF OLMAYACAKTIR SİZ VE ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜN VEYA HİZMET SAĞLAYICILARI ARASINDAKİ HERHANGİ BİR İŞLEMİ İZLEMEK VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İZLEMEK.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, VIGILANT, BAĞLI ORTAKLIKLARI, BAĞLI ŞİRKETLERİ, ACENTELERİ, YÖNETİCİLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI, TEDARİKÇİLERİ VEYA YÜKLENİCİLERİ VEYA LİSANS VERENLERİ VEYA LİSANS SAHİPLERİ HİÇBİR DURUMDA, HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, CEZAİ, ARIZİ, WEB SİTESİNİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI VEYA İÇERİKTEKİ HERHANGİ BİR HATA VEYA EKSİKLİKTEN KAYNAKLANAN, KÂR KAYBI, İYİ NİYET, KULLANIM, VERİ VEYA DİĞER MADDİ OLMAYAN KAYIPLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE ÖZEL, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLAR VEYA ÖRNEK OLAN ZARARLAR. VIGILANT HİÇBİR KOŞUL ALTINDA, WEB SİTESİNİN VEYA İÇERİĞİNDE İÇEREN BİLGİLERİN HACKLENME, DEĞİŞTİRME VEYA DİĞER YETKİSİZ ERİŞİM VEYA KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR, KAYIP VEYA YARALANMADAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, VIGILANT HERHANGİ BİR (I) İÇERİKteki HATALAR, HATALAR VEYA YANLIŞLIKLARDAN; (II) WEB SİTESİNE ERİŞİMİNİZDEN VEYA WEB SİTESİNİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN, HERHANGİ BİR NİTELİĞİNDEKİ KİŞİSEL VEYA BEDENSEL YARALANMA VEYA MAL HASARI; (III) GÜVENLİ SUNUCULARIMIZA VE/VEYA BURADA SAKLANAN HERHANGİ BİR VE TÜM KİŞİSEL BİLGİLERE YETKİSİZ ERİŞİM VEYA ONLARIN KULLANIMI; (IV) WEB SİTESİNE VEYA WEB SİTESİNDEN İLETİMİN HERHANGİ BİR KESİNTİSİ VEYA DURDURULMASI; (V) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFCA WEB SİTESİNE VEYA ÜZERİNDEN İLETİLEBİLECEK HER TÜRLÜ HATA, VİRÜS, truva atı VEYA BENZERLERİ; (VI) HERHANGİ BİR İÇERİKTEKİ HERHANGİ BİR HATA VEYA EKSİKLİK VEYA WEB SİTESİNDEN VEYA WEB SİTESİNDEN YAYINLANAN, E-POSTA OLARAK GÖNDERİLEN, AKTARILAN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE SUNULAN HERHANGİ BİR İÇERİĞİN KULLANIMI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR KAYIP VEYA ZARAR; VE/VEYA (VII) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN İFTİRACI, SALDIRGAN VEYA YASA DIŞI DAVRANIŞI. VIGILANT, BAĞLI ORTAKLIKLARI, BAĞLI KURULUŞLARI, ACENTELERİ, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI, TEDARİKÇİLERİ, YÜKLENİCİLERİ, LİSANS SAHİPLERİ VEYA LİSANS VERENLERİ HERHANGİ BİR İDDİA, DAVA, DAVA, İŞLEM, YÜKÜMLÜLÜK, YÜKÜMLÜLÜK, ZARAR, KAYIP, MALİYET VEYA BU KULLANIM KOŞULLARI, WEB SİTESİ VEYA İÇERİK İLE BAĞLANTILI OLARAK ELLİ DOLARI (50,00 $) AŞAN MİKTARDA MASRAFLAR.

BU KULLANIM KOŞULLARINDA BELİRTİLEN SORUMLULUK SINIRLAMASI, İDDİA EDİLEN SORUMLULUK SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL, İHMAL, GARANTİ İHLALİNE, KUSURSUZ SORUMLULUĞA VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR ESASA DAYANIR OLSUN, VIGILANT'IN OLASILIĞI BİLMESİ VEYA BU OLASILIK HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMASI GEREKİRSE BİLE GEÇERLİDİR BU TÜR ZARARLARDAN. SORUMLULUK SINIRLAMASI, GEÇERLİ YARGI ALANINDA YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR.

Web Sitesi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tesislerden kontrol edilmekte ve işletilmektedir. Vigilant, Web Sitesinin başka yerlerde kullanıma uygun veya mevcut olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmaz. Web Sitesine diğer yargı bölgelerinden erişenler veya Web Sitesini kullananlar bunu kendi istekleriyle yaparlar ve ihracat ve ithalat düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli tüm Amerika Birleşik Devletleri yasalarına ve yerel yasa ve düzenlemelere uymaktan tamamen sorumludurlar. Amerika Birleşik Devletleri tarafından ambargo uygulanan bir ülkede ikamet ediyorsanız veya Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından engellenen veya reddedilen yabancı bir kişi veya kuruluşsanız Web Sitesini kullanamazsınız. Aksi açıkça belirtilmediği sürece, Web Sitesinde bulunan tüm materyaller yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bireylere, şirketlere veya diğer kuruluşlara yöneliktir.

Mahremiyet

Kişisel bilgileriniz, burada yer alan ve buraya referans olarak dahil edilen Gizlilik Politikamıza uygun olarak ele alınacaktır. Bu Web Sitesini kullanırsanız, Gizlilik Politikasının hüküm ve koşullarını da kabul etmiş olursunuz. Bilgilerinizin Gizlilik Politikasında açıklanan yollardan herhangi birinde kullanılmasını kabul etmiyorsanız, herhangi bir bilgi vermemelisiniz.

Genel

  1. Geçerli Hukuk Bu Kullanım Koşulları, Florida Eyaleti'nin veya başka herhangi bir yargı bölgesinin kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, Florida Eyaleti'nin iç maddi kanunlarına göre yönetilecek, kontrol edilecek ve yorumlanacaktır. Bu Web Sitesini kullanarak, Vigilant'ın bu Kullanım Şartlarından kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak size karşı açtığı herhangi bir dava için Vigilant'ın ana iş yerinin bulunduğu ilçedeki eyalet ve federal mahkemelerin kişisel yargı yetkisine ve mahkeme yerine açıkça izin vermiş olursunuz. Kullanmak.
  2. Bölünebilirlik Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmü yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz sayılırsa, söz konusu hükmün geçersizliği bu Kullanım Koşullarının tam olarak yürürlükte kalacak olan geri kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.
  3. Feragat Yok Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir şartından feragat edilmesi, söz konusu şart veya başka bir şarttan daha fazla veya devam eden bir feragat olarak kabul edilmeyecektir ve Vigilant'ın bu Kullanım Şartları kapsamında herhangi bir hak veya hüküm ileri sürmemesi, bu tür bir haktan feragat anlamına gelmeyecektir. veya sağlanması.

Lütfen bizimle iletişime geçin info@VigilantBiosciences.com Lütfen bizimle iletişime geçin

Bu Kullanım Koşulları en son 15 Nisan 2020'de güncellenmiştir.