Privacybeleid

Vigilant Biosciences®, Inc. (“Vigilant”, “wij” of “ons”) neemt de privacy en bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Door de Vigilant-website te bezoeken op https://vigilantbiosciences.com (de “Website”), erkent u dat u de praktijken en het beleid zoals uiteengezet in dit Privacybeleid accepteert.

Wat dit privacybeleid dekt

Dit privacybeleid beschrijft het gebruik door Vigilant van persoonlijke informatie en anonieme informatie die Vigilant verzamelt wanneer u de website bezoekt en gebruikt. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden die Vigilant niet bezit of beheert, of op personen die Vigilant niet controleert of beheert.

“Persoonlijke Informatie” is informatie over u die voor u persoonlijk identificeerbaar is, zoals uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer, evenals andere niet-openbare informatie die met het voorgaande verband houdt.

“Anonieme informatie” is informatie die niet is gekoppeld aan of gekoppeld is aan uw persoonlijke gegevens. Anonieme informatie maakt de identificatie van individuele personen niet mogelijk.

Vigilant verzamelt en gebruikt persoonlijke informatie en anonieme informatie zoals beschreven in dit privacybeleid van de bezoekers van de website. Vigilant is de eigenaar van alle informatie die op de Website wordt verzameld.

DOOR DE WEBSITE TE GEBRUIKEN OF PERSOONLIJKE INFORMATIE TE VERZENDEN VIA DE WEBSITE, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DIT PRIVACYBELEID, STEMT U UITDRUKKELIJK IN MET DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE VOLGENS DIT PRIVACYBELEID EN GAAT U AKKOORD MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN DIE HIER ZIJN GEVONDEN. UW PERSOONLIJKE INFORMATIE KAN WORDEN VERWERKT DOOR VIGILANT IN HET LAND WAAR DEZE WERD VERZAMELD, ALSMEDE ANDERE LANDEN (INCLUSIEF DE VERENIGDE STATEN) WAAR WETTEN MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE MINDER STRENG ZIJN DAN DE WETTEN IN UW LAND.

Persoonlijke informatie die Vigilant verzamelt

De persoonlijke informatie die Vigilant van u verzamelt, helpt Vigilant meer te weten te komen over de bezoekers van de website. Vigilant verzamelt de volgende persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt:

Wanneer u verzoekt om informatie over Vigilant te ontvangen, verzamelt Vigilant de informatie die is opgenomen in uw e-mail of die u invult in het betreffende aanvraagformulier op de Website en het feit dat u geïnteresseerd bent in het ontvangen van informatie over Vigilant.
Wanneer u contact opneemt met Vigilant door een e-mail te sturen, verzamelt Vigilant alle informatie die in uw e-mail staat, inclusief maar niet beperkt tot eventuele bijlagen die u naar Vigilant verzendt.

Wanneer u informatie aan Vigilant verstrekt over uw arbeidsverleden, publicatielijsten of andere informatie, waaronder persoonlijke informatie in verband met het solliciteren naar een baan bij Vigilant, kunnen we deze informatie gebruiken om uw kwalificaties te bepalen en kunnen we contact opnemen met derden om de geldigheid ervan te verifiëren.

Persoonlijke informatie verzameld via technologie

Wij kunnen het totale aantal bezoekers van de Website en het aantal bezoekers van elke pagina van de Website bijhouden. Terwijl u de website gebruikt, kan bepaalde informatie ook passief worden verzameld, waaronder uw internetprotocol (IP)-adres, browsertype en besturingssysteem. De website kan gebruik maken van cookietechnologie om gebruikers te identificeren die eerder een bezoek hebben gebracht, zodat de gebruiker bij terugkeer wordt herkend, waardoor hij of zij tijd bespaart op onze website. Een cookie is een stukje gegevens dat op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen en informatie over de gebruiker bevat. Het gebruik van een cookie is op geen enkele manier gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie terwijl u de website bezoekt. Zodra de gebruiker de browser sluit, wordt de cookie eenvoudigweg beëindigd. Als een gebruiker de cookie weigert, kan hij/zij de Website nog steeds gebruiken. Een cookie kan worden geplaatst door Vigilant, of door leveranciers of dienstverleners die samenwerken met Vigilant of de licentiehouders of partners van Vigilant.

Persoonlijke informatie uit andere bronnen

Vigilant kan persoonlijke informatie over u ontvangen van derden. Vigilant kan deze gegevens toevoegen aan de gegevens die zij al via de Website van u heeft verzameld.

Gebruik van andere informatie die Vigilant verzamelt

Over het algemeen wordt de persoonlijke informatie die u aan Vigilant verstrekt, door Vigilant gebruikt om u de door u gevraagde informatie en productinformatie te verstrekken, om de website te verbeteren en om de functies, prestaties en ondersteuning van de website beter af te stemmen, en om u aanvullende informatie of mogelijkheden. Vigilant kan anonieme informatierecords maken op basis van persoonlijke informatie door informatie (zoals uw naam) uit te sluiten die de informatie persoonlijk identificeerbaar voor u maakt. Vigilant kan deze anonieme informatie voor elk doel gebruiken, inclusief het analyseren van gebruikspatronen zodat deze de website kan verbeteren. Vigilant behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken anonieme informatie te gebruiken en aan derden bekend te maken.

Feedback

Als u feedback aan Vigilant geeft, mag Vigilant dergelijke feedback voor welk doel dan ook gebruiken en openbaar maken; Vigilant zal dergelijke feedback echter niet associëren met uw persoonlijke gegevens. Vigilant zal alle informatie in dergelijke feedback verzamelen en bezitten, maar zal persoonlijke informatie daarin behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie

Tenzij anders vermeld in dit Privacybeleid, verhandelt, verhuurt of deelt Vigilant uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij u Vigilant hierom vraagt of toestemming geeft.

Vigilant kan uw persoonlijke gegevens verstrekken aan externe leveranciers of dienstverleners die namens of met Vigilant werken om een aantal diensten en functies van de website te leveren en om Vigilant te helpen communiceren met de bezoekers van de website. Deze verkopers en dienstverleners hebben echter geen onafhankelijk recht om deze informatie te delen (behalve op grond van een wettelijke vereiste zoals een dagvaarding of bevelschrift).

Vigilant kan een deel van of al uw persoonlijke gegevens delen met huidige of toekomstige bedrijven die Vigilant controleren, controleren of onder gemeenschappelijke controle staan, inclusief joint venture-partners.

Als Vigilant een zakelijke transitie doormaakt, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf of de verkoop van alle of een deel van zijn activa, zullen uw persoonlijke gegevens waarschijnlijk tot de overgedragen activa behoren. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat elke verkrijger van Vigilant of zijn activa uw Persoonlijke Informatie mag blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Elke opvolgende entiteit zal gebonden zijn aan dit Privacybeleid. U stemt er hierbij mee in dat Vigilant uw persoonlijke gegevens deelt onder de bovengenoemde omstandigheden.

Vigilant kan uw persoonlijke gegevens openbaar maken als Vigilant te goeder trouw gelooft dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan wet- en regelgeving of overheidsinstanties (zoals het rapporteren van veiligheidsgegevens aan de Amerikaanse Food and Drug Administration), om te reageren op dagvaardingen of bevelschriften die zijn uitgevaardigd Vigilant, of om de rechten of eigendommen van Vigilant, bezoekers van de Website of andere derden te beschermen en verdedigen.

Keuzes met betrekking tot persoonlijke informatie

Vigilant kan u servicegerelateerde aankondigingen sturen, zoals maar niet beperkt tot, kennisgevingen van eventuele updates van haar website en diensten, gebruiksvoorwaarden of privacybeleid, wanneer dit noodzakelijk is. U kunt zich niet afmelden voor deze communicatie, die geen promotioneel karakter heeft, maar als u deze aankondigingen niet wenst te ontvangen, heeft u de mogelijkheid om de verwijdering van uw e-mailadres uit de database van Vigilant aan te vragen. Wanneer Vigilant deze informatie over u verwijdert, wordt deze verwijderd uit de actieve databases, maar kan deze in de archieven van Vigilant blijven.

U kunt de persoonlijke informatie die u aan Vigilant hebt verstrekt, bekijken en corrigeren door uw contactgegevens rechtstreeks bij te werken door contact op te nemen met Vigilant op info@VigilantBiosciences.com.

Links naar andere sites

De website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Vigilant. Het aanbieden van dergelijke links is voor uw gemak en betekent niet dat Vigilant dergelijke websites of locaties of hun inhoud goedkeurt. Vigilant heeft geen controle over, controleert niet en is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van of de inhoud die op dergelijke andere websites wordt weergegeven. Houd er rekening mee dat de voorwaarden van dit privacybeleid niet van toepassing zijn op andere websites.

Privacy van minderjarigen

Vigilant verzamelt of bewaart niet opzettelijk informatie van bezoekers van de Website die jonger zijn dan 18 jaar.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

Vigilant heeft commercieel redelijke en passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die zij online verzamelt te beschermen en te beveiligen. Geen enkel bedrijf, inclusief Vigilant, kan echter de veiligheidsrisico's die verband houden met persoonlijke informatie volledig elimineren.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid is een levend document en Vigilant behoudt zich het recht voor om het op elk moment te wijzigen. Vigilant zal alle materiële wijzigingen die zij aanbrengt in dit privacybeleid, de website en andere plaatsen die zij passend acht, publiceren, zodat u op de hoogte bent van welke persoonlijke informatie Vigilant verzamelt, hoe Vigilant deze gebruikt en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, Vigilant deze openbaar maakt. . Vigilant moedigt u aan om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen, en uw voortgezette gebruik van de website is onderworpen aan het op dat moment geldende privacybeleid.

Neem contact op met Waakzaam

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met Vigilant via info@VigilantBiosciences.com.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 15 april 2020.