Als pionier op het gebied van vroege detectie van mondkanker streeft Vigilant Biosciences® ernaar om artsen te helpen bij het diagnosticeren van mondkanker in fase I en II om de start van de behandeling te versnellen en de resultaten voor de patiënt te verbeteren. Ons team maakt gebruik van decennia aan gespecialiseerde klinische expertise en leiderschap in de gezondheidszorg om baanbrekende technologieën te ontwikkelen die een revolutie teweegbrengen in de detectie van mondkanker en uiteindelijk levens redden.

Waarom vroege detectie cruciaal is

Mondkanker vormt een aanzienlijke bedreiging voor de volksgezondheid. Met jaarlijks meer dan 744.000 gevallen wereldwijd1 en minder dan een 50% vijfjaarsoverleving2zijn de resultaten van mondkanker buitengewoon slecht, maar kunnen worden verbeterd met proactieve screening en vroege detectie. Wanneer orale laesies niet gediagnosticeerd worden, worden patiënten, volgens de gebruikelijke praktijk van ‘wachten en kijken’, vaak geconfronteerd met een diagnose van orale kanker in een laat stadium. Er wordt zelfs geschat dat meer dan tweederde van de mondkankers in de stadia III en IV worden gediagnosticeerd.3

Voor de meesten vereist overleving uitgebreide reconstructieve chirurgie, prothesen, chemotherapie, bestraling en jaren van revalidatietherapie om het fysieke functioneren te herwinnen en de mondgezondheid te behouden. Als patiënten in fase I en II worden gediagnosticeerd, hebben ze niet alleen een hogere overlevingskans, geschat op 80-90%, maar kunnen ze ook grote operaties, lange hersteltijden en de snel groeiende kosten van kankerzorg vermijden.

Waar traditionele screeningsmethoden tekortschieten

Historisch gezien speelden standaard screeningsmethoden voor mondkanker, zoals visuele onderzoeken en palpatie, een centrale rol bij het identificeren van verdachte laesies. Deze methoden zijn echter vaak niet in staat voorlopige maligniteiten op te sporen, zelfs als de tekenen en symptomen zich in een vroeg stadium voordoen. Bij visuele inspecties kunnen vroege, subtiele veranderingen gemakkelijk over het hoofd worden gezien, terwijl bij palpatie doorgaans geen afwijkingen onder het mucosale oppervlak worden gedetecteerd. De inherente subjectiviteit van detectiemethoden resulteert in een vertraagde diagnose en aanzienlijk slechtere resultaten.

Introductie van het BeVigilant™ OraFusion™-systeem

Na jaren van testen en ontwikkelen heeft Vigilant Biosciences® een grote stap voorwaarts gezet in de zorg voor mondkanker met het BeVigilant™ OraFusion™-systeem. Als door de FDA aangewezen baanbrekend apparaat dient het BeVigilant™ OraFusion™-systeem als een nauwkeurig en betrouwbaar risicobeoordelingsinstrument aan de stoel, waardoor artsen de cruciale informatie krijgen die ze nodig hebben om de detectie van mondkanker met ongekende nauwkeurigheid en vertrouwen te versnellen.

Het BeVigilant™ OraFusion™-systeem verenigt geavanceerde technologie en klinische nauwkeurigheid om het gezicht van de screening op mondkanker te veranderen door:

  • Identificatie van speekselbiomarkers. Naarmate orale laesies kwaadaardig worden, komen bepaalde op eiwitten gebaseerde biomarkers tot overexpressie. Vigilant Biosciences® heeft meer dan 14.000 tests uitgevoerd om twee speekselbiomarkers in een vroeg stadium te isoleren met complementaire detectienauwkeurigheid.
  • Klinische risicofactoranalyse. Om een meer geïndividualiseerde beoordeling te creëren, maakt het BeVigilant™ OraFusion™-systeem gebruik van intelligente softwaregestuurde analyses om de leeftijd, het geslacht, het ras, het alcoholgebruik en het tabaksgebruik van elke patiënt te evalueren. Deze resultaten worden gecombineerd met biomarkeridentificatie om een zeer nauwkeurige risicoanalyse te bieden.
  • Objectieve metingen. Het BeVigilant™ OraFusion™-systeem kwantificeert de dubbele analyse van speekselbiomarkers en klinische risicofactoren om een zeer nauwkeurige risicobeoordeling te produceren. Elke test levert een “laag”, “matig” of “verhoogd” resultaat op met een gevoeligheid en specificiteit van meer dan 90%.4
  • Eenvoudige integratie en snelle resultaten. Binnen 15 minuten of minder kunnen artsen inzicht krijgen in het risico op mondkanker van een patiënt, zodat zij correct kunnen beslissen of ze naar een specialist moeten verwijzen of moeten afwachten. Het BeVigilant™ OraFusion™-systeem kan naadloos worden geïntegreerd in standaard klinische workflows, waardoor het eenvoudiger dan ooit wordt om de detectie op de zorgplek te versnellen.
Bronnen

1. Wereldkankeronderzoeksfonds internationaal. (2022, 14 april). Mond- en mondkankerstatistieken. WCRF Internationaal. https://www.wcrf.org/cancer-trends/mouth-and-oral-cancer-statistics/
2. González-Moles, M.Á., Aguilar-Ruiz, M., & Ramos-García, P. (2022). Uitdagingen bij de vroege diagnose van mondkanker, hiaten in het bewijs en strategieën voor verbetering: een verkennend overzicht van systematische reviews. Kankers 14(19), 4967.
3. Mond- en orofaryngeale kanker – statistieken. Kanker.Net. (2023, 9 mei). https://www.cancer.net/cancer-types/oral-and-oropharyngeal-cancer/statistics
4. Landis, G., Mardy, Z., Donovan, M., Nebrigic, D. (2022). Nieuw baanbrekend OraFusion™-systeem voor risicobeoordeling van verdachte orale laesies in de tandartspraktijk [White Paper]. Waakzame biowetenschappen.